Lean Management

Wat is Lean Management?
Lean is een managementvisie die 60 jaar geleden is ontwikkeld in de auto-industrie (Toyota). Maar de denkwijze en methoden zijn overal toe te passen. In grote en kleine bedrijven. In de zorg en dienstverlening. In de industrie en waar projectmatig wordt gewerkt. Eenvoudigweg overal waar processen te verbeteren zijn.

Lean Management is erop gericht om slimmer te werken, niet harder. Lean verhoogt de efficiency van processen. Het uitbannen van verspilling in processen betekent dezelfde opbrengst genereren tegen minder kosten. Of juist meer output leveren met dezelfde kosten. Door de juiste toepassing van Lean-principes profiteert u van een optimaal rendement. En zo verbetert u niet alleen de bedrijfsresultaten, maar zorgt u ook voor meer betrokkenheid bij uw medewerkers, die zodoende continu verbeteringen door zullen voeren.

De Lean-methode wordt wereldwijd met groot succes toegepast. Bij het verhogen van kwaliteit, het verlagen van kosten en het verkorten van doorlooptijden. Lean-methoden helpen bij het vlug opsporen van mogelijkheden van verbetering. Zodoende kunt u snel en daadkrachtig ingrijpen.