Onze werkwijze: Een gestructureerde manier om Uw resultaat te verbeteren

Definitie:
Wat willen we bereiken?

Meten:
Wat gebeurt er nu?

Analyse:
Waar is er mogelijkheid tot verbetering?

Verbetering:
Welke oplossingen zijn er?

Realisatie:
Hoe borgen we de bereikte verbetering?

In deze fase bepaalt u samen met PoLS wat u wilt bereiken. We bepalen wat we gaan aanpakken en hoe we tot verbetervoorstellen komen.

In deze fase brengen we het huidig proces in kaart. Ook bepalen we wat op dit moment de resultaten (kosten, doorlooptijd, kwaliteit) van het proces zijn.

Na het in kaart brengen van het huidig proces bekijken we waar in het proces overbodige handelingen plaatsvinden (zogeheten ‘verspilling’). Ook gaan we kijken wanneer afwijkingen van de norm plaatsvinden. Zodoende komen we mogelijkheden tot verbetering op het spoor.

In deze fase kijken we naar mogelijke oplossingen die tot verbetering van de situatie leiden. Samen met u en uw medewerkers kiezen we de oplossingen die we verder gaan uitwerken en invoeren.

Uiteraard blijft het niet bij plannen maken. We gaan de veranderingen samen met u invoeren. Snel, helder en betaalbaar.